//////

WITAMY/h3>

PODZIAŁ POJAZDÓW Z UWAGI NA RODZAJ NADWOZIA

Posted by admin | Samochody od A do Z | piątek 26 Czerwiec 2015 6:44 pm

Ogólny układ konstrukcyjny i szczegóły budowy nadwozia zależą przede wszystkim od przeznaczenia pojazdu, które wpływa na jego sylwetkę zewnętrzną,, stanowiącą o typie samochodu. Ze względu na przeznaczenie rozróżnia się cztery zasadnicze rodzaje nadwozi: osobowe, autobusowe, ciężarowe i specjalne.Nadwozia samochodów osobowych można podzielić zasadni­czo na otwarte, tzn. mające odkrywany dach, oraz zamknięte, tj. ze stałym dachem. Nadwozia otwarte i odkrywanym dachem budowane są w taki sposób, że albo drzwi stanowią obramowanie okien i wtedy odkrywany może być tylko dach, albo też obramowanie okien jest składane po opuszcze­niu szyb. W niektórych samochodach spotyka się nawet szyby przednie odchylane do przodu.

NAPĘD POJAZDU

Posted by admin | Samochody od A do Z | piątek 26 Czerwiec 2015 6:44 pm

Pojazd o napędzie tylnym i tylnym zespole napędowym lub o   napędzie przednim i przednim zespole napędowym ma zwykle zespolony układ napędowy — silnik, skrzynka bie­gów, przekładnia główna i mechanizm różnicowy zblokowane są w jedną całość konstrukcyjną. Ponadto w pojeżdzie o   napędzie na wszystkie koła (przednie i tylne) w skład mechanizmów napędowych wchodzi jeszcze dodatkowo skrzynicarozdzielcza, przekazująca napęd do poszczególnych osi pojazdu i umożliwiająca okresowe wyłączenie napędu niektórych kół (np. przednich).

W POJAZDACH CIĘŻKICH

Posted by admin | Samochody od A do Z | piątek 26 Czerwiec 2015 6:43 pm

W pojazdach ciężkich często spotyka się większą liczbę kół na tej samej osi (np. samochody ciężarowe średnie i ciężkie przeważnie mają cztery koła tylnego mostu napędowego, z reguły dwie pary kół bliźniaczych, przyczepy niskopokładowe — mają 6, 8 i więcej kół na każdej osi). Ze względu na położenie tzw. zespołu napędowego (obejmu­jącego silnik, sprzęgło, skrzynkę biegów — połączone w jedną całość) w odniesieniu do kół pędnych, rozróżnia się pojazdy: o napędzie tylnym (na koła tylne) i przednim zespole na­pędowym (z przodu samochodu); rozwiązanie spotykane najczęściej i reprezentujące niejako układ klasyczny,   o napędzie tylnym i tylnym zespole napędowym (w tylnej części samochodu),  o napędzie przednim (na koła przednie) i przednim zespole napędowym, umieszczonym z przodu samochodu.

NAPĘD NA KOŁA

Posted by admin | Samochody od A do Z | piątek 26 Czerwiec 2015 6:41 pm

O  napędzie na kilka par kół lub wszystkie koła,   pojazdy gąsienicowe, przystosowane do poruszania się po bezdrożach i zaopatrzone w mechanizmy gąsienicowe (zamknięte łańcuchy, złożone ze stalowych ogniw, połączo­nych ze sobą przegubowo),   pojazdy półgąsienicowe, obok gąsienic mają dodatkowo koła jezdne (zwykle przednie koła kierujące), które stykają się bezpośrednio z nawierzchnią drogi,pojazdy kołowo-gąsienicowe — zaopatrzone w koła gąsienice (zakładane często na koła); zależnie od potrzeby pojazd porusza się na gąsienicach lub na kołach.

 

POJAZDY TERNOWE

Posted by admin | Samochody od A do Z | piątek 26 Czerwiec 2015 11:03 am

Pojazdy terenowe mają z reguły specjalne ogumienie zapewniające niewielkie jednostkowe naciski na podłoże oraz mechaniczne zaczepianie o nie elementów bieżników. Dzięki temu unika się niebezpie­czeństwa grzężnięcia pojazdu podczas ruchu po nawierzchni o   małej spoistości (droga gruntowa, piasek, śnieg itp.). Kołowe pojazdy, terenowe są często zaopatrzone w ogumienie niskociśnieniowe o dużych rozmiarach. Przeważnie napęd jest przekazywany na wszystkie koła w celu lepszego wy­korzystania sił. przyczepności ogumienia do podłoża. Wy­miary podwozi i konstrukcja zawieszeń pojazdów tereno­wych są specjalnie przystosowane do pokonywania prze­szkód. Do tej grupy należą pojazdy gąsienicowe . Amfibie są to pojazdy terenowe dostosowane do pływania (niejako „ziemnowodne”). Oprócz wszystkich cech i urzą­dzeń pojazdów terenowych amfibie mają śruby napędzane przez specjalne przekładnie, podobne do stosowanych w łodziach.

PODZIAŁ Z UWAGI NA WARUNKI RUCHU

Posted by admin | Samochody od A do Z | piątek 26 Czerwiec 2015 11:02 am

Wojskowe pojazdy mechaniczne stanowią odrębną grupę, ze względu na warunki pracy 1 przeznaczenie. Pojazdy takie odznaczają się specjalnie mocną budową, znacznym cięża­rem i dużą mocą silnika.Ze względu na terenowe warunki użytkowania wśród po­jazdów mechanicznych rozróżnia się ogólnie następujące odmiany.Pojazdy drogowe przeznaczone zasadniczo do poruszania się tylko po utwardzanych nawierzchniach drogowych (szosy i ulice w miastach)Pojazdy, wzmocnione dostosowane do pracy w trudnych warunkach, jak np. intensywna eksploatacja, jazda po dro­gach o nieutwardzonych nawierzchniach itp.Pojazdy terenowe dostosowane do poruszania się po bez­drożach lub do jazdy w terenie, do pokonywania przeszkód jak rowy, nasypy itp.

CIĄGNIK ROLNICZY

Posted by admin | Samochody od A do Z | piątek 26 Czerwiec 2015 11:01 am

Ciągnik rolniczy przystosowany jest do poruszania się po roli i ciągnięcia przyczepnych narzędzi rolniczych. Zwykle ciągnik rolniczy ma przekaźnik do napędu maszyn podczas postoju. Cecha charakterystyczna — duża średnica kół napędowych w porównaniu z przednimi, często nastawny rozstaw kół.Ciągnik kołowy ma koła ogumione i równie dobrze nadaje się do pracy na roli, jak i do transportu ładunków na tere­nie gospodarstw rolnych. Zależnie od przeznaczenia, moc znamionowa silników stosowanych w ciągnikach rolniczych wynosi: w małych 15…30 KM, w średnich 30…45 KM, w dużych 45…55 KM.

Następna strona »